رزرو کافه رستوران رادینا در ارومیه

رزرو کافه رستوران رادینا در ارومیه

رزرو کافه رستوران در ارومیه،کافه مدرن رستوران  در ارومیه،کافه رستوران در مرکز شهر ارومیه،کافه سنتی ارومیه،رادینا رستوران،کباب در رستوران ارومیه

09032486073

با محیطی جذاب و مدرن سنتی

ارائه بهترین غذاها و خدمات کامل

رزرو کافه رستوران رادینا در ارومیه

رزرو کافه رستوران رادینا در ارومیه

поездка в Урмию

سایت خدمات ایرانیان