ارومیه در چه استانی است

ارومیه یا قلب آذربایجان در استان آذربایجان غربی قرار دارد.

ارومیه در چه استانی است
ارومیه در چه استانی است

تور باکو از قزوین

املاک